Witamy

Jesteś teraz na stronie domowej Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Poznaj piękno ogrodu i dowiedz się więcej o naszym Towarzystwie

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego

 

Zarząd

Przewodniczacy: Eugeniusz Wycisło

Zastępca Przewodniczącego: Wiesław Włoch

Skarbnik: Patryk Bubła

Sekretarz: Anna Wilczek

Członkowie Zarządu: Aleksandra Radołowicz-Nieradzik, Andrzej Kamiński

 

 

 

Dane kontaktowe:

ul. Sosnowa 5

43-190 Mikołów

tel.: (32) 779 76 02

e-mail: tpsob@sibg.org.pl


Wysokość składki członkowskiej wynosi 40zł/rok, dla młodzieży uczacej się, rencistów i emerytów - 20 zł/rok.

 

Dane bankowe:

Nr rachunku: PL 63 8436 0003 0000 0026 2141 0003

Mikołowski Bank Spółdzielczy

 

Jak do nas dołączyć?

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana zarówno rozwojem Śląskiego Ogrodu Botanicznego, jak i popularyzacją postawy proelokogicznej w naszym społeczeństwie. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszenie się na adres e-mailowy Towarzystwa. 

 

Artystyczne fotografie przyrody są autorstwa Mirosława Wąsińskiego.

 

Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego zostało powołane w 2007 roku i w tym samym roku przystąpiło do Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny. Jego inicjatorami była grupa osób skupionych wokół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, z profesorem Wiesławem Włochem na czele.

Celem powołania Towarzystwa było umożliwienie osobom prywatnym zainteresowanym rozwojem Ogrodu, które nie mogły należeć do Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny, skupiającego tylko podmioty prawne, pośredniego wpływu na jego rozwój.

Rolą Towarzystwa jest szeroko rozumiane wspieranie działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Szczególny nacisk położony jest na współpracę w zakresie edukacji ekologicznej, promowania rolnictwa ekologicznego i zdrowego odżywiania, a także upowszechnianie ekoturystyki, jako aktywnego i poznawczego spędzania czasu wolnego, w połączeniu z odkrywaniem bogatej i zróżnicowanej lokalnej przyrody.

 

 

Oferta edukacyjna Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Znajdą tu Państwo informacje nt. warsztatów przyrodniczych i ekologicznych dla wszystkich grup wiekowych i o różnych zainteresowaniach.

 

Koordynator programów edukacyjnych:

Weronika Papiesz tel. 534 994 575 e-mail: w.papiesz@sibg.org.pl

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Dla kogo

Ilość osób w grupie

Koszt

(brutto)

Opis warsztatów

Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego

2 g. 15 min.

(3 x 45 min.)

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

15-20 osób

200 zł

Opis

Warsztaty laboratoryjne

3 g.

(4 x 45 min.)

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

maks. 16 osób

200 zł

Opis

Śladami Smoka Przyrodnika

2 g. 15 min.

przedszkola, klasy 1-3

grupa przedszkolna, grupa szkolna maks. 25 osób

200 zł

Opis

Przyrodnicza gra terenowa

1 g. 30 min.

(2 x 45 min.)

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, dorośli

10-15 osób

100 zł

Opis

Spacer po Ogrodzie z przewodnikiem

45 min.

wszyscy

maks. 20 osób

50 zł

Opis

Ognisko jako forma warsztatów integracyjnych

1 g.

wszyscy

maks. 50 osób

110 zł

Opis

Pozostałe usługi (m.in. warsztaty, wykłady)

Długość zajęć, tematyka oraz cena uzależniona od rodzaju usługi.

Galeria

footerimg
Z siedzibą w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów
tel.: (32) 779 76 02
e-mail: tpsob@sibg.org.pl